De intocht

Wat kan je verwachten?

Een leuke, actieve, gezellige en spannende intocht met veel toeters en bellen. De intocht zal elk jaar een andere invulling hebben. Dit maken we jaarlijks van te voren bekend op deze website, Facebook en de plaatselijke krant. 

Veelgestelde vragen

Sinterklaas geeft antwoord.

 

Is de optocht uitsluitend voor mensen uit Eelde-Paterswolde?

Natuurlijk niet! De intocht is openbaar. Iedereen is welkom.

Mag ik mee met de optocht?

Ja, we gaan gezamenlijk door het dorp. Je kunt het beste per fiets meerijden, of vraag ons naar andere mogelijkheden.

Moet ik entree betalen?

Nee, de intocht is gratis. Door sponsors en giften kunnen we de intocht organiseren. Wilt u ook een donatie doen?

Is de intocht ieder jaar hetzelfde?

Nee. Ieder jaar kiezen we een thema, waarmee invulling wordt gegeven aan de intocht en de basis is voor een andere verhaallijn.

Hoe zien de Pieten er uit?

We kijken jaarlijks naar wat passend is, en wat het dorp van ons verwacht.

Waar hebben Sinterklaas en Piet tijd voor mij?

Tijdens de intocht zullen we voldoende momenten plannen waar we tijd voor elkaar hebben. Dit maken we jaarlijks bekend wat betreft hoe en waar.